حضور شرکت فرازپردازان در دومین دوره مسابقات معاملات الگوریتمی بازار سرمایه ایران

حضور شرکت فرازپردازان در دومین دوره مسابقات معاملات الگوریتمی بازار سرمایه ایران در دو بخش “سهام” و “اوراق با درآمد ثابت” این مسابقات از 28 دی ماه آغاز شده است و تا 30 بهمن ماه ادامه دارد…….

با آرزوی موفقیت برای نمایندگان خوب شرکت فرازپردازان دراین دوره از مسابقات