ساپورتین (راهکار یکپارچه پشتیبانی آنلاین)

ساپورتین (راهکار یکپارچه پشتیبانی آنلاین)

ساپورتین چیست؟

سامانه ساپورتین برای پر کردن خلأ ارتباطی بین مشتریان یک نرم افزار موبایلی با پشتیبانی ساخته شده است. کاربران شما می توانند داخل اپلیکیشن شما، با بخش پشتیبانی گفتگو کنند و شما نیز می توانید سامانه یکپارچه ای را برای پشتیبانی مشتریان خود در اختیار داشته باشید.

راهکارهای مشابه ساپورتین

در حال حاضر سامانه های مشابهی در خارج از ایران وجود دارد که با هزینه زیاد و پشتیبانی کم در اختیار شرکت ها و استارتاپ‌های داخلی قرار می گیرد. تلاش ما، تولید یک نمونه داخلی با ویژگی‌های مشابه نمونه خارجی بوده است.

پنل اوپراتور ساپورتین


برخی از ویژگی های ساپورتین به شرح زیر است:

نمایی از پنل مدیریت مشتری

نرم افزار پشتیبانی آنلاین ساپورتین