اپلیکیشن‌های صنعت بیمه

سامانه بیمه رازی

اپ همراز اپلیکیشن هم‌راز

مجموعه سرویسهای همراز در دو بخش خدمات الکترونیکی و فروش بیمه نامه میباشد که تمامی سرویسهای پرداختهای انواع بیمه ، اطلاع رسانی ، استعلام و صدور بیمه را شامل می شود

سامانه بیمه عمر پارسیان

بیمه پارسیان لوگو بیمه عمر پارسیان

شرکت فرازپردازان از سال 1389 تاکنون با همکاری بیمه پارسیان توانسته است دو پروژه بیمه‌ای را در سطح کشوری عملیاتی نماید. پروژه‌های پارسیان در بستر J2EE با استفاده از Spring, Hibernate, Struts پیاده شده

سیستم مالی نمایندگان بیمه پارسیان

بیمه پارسیان لوگو سیستم مالی سنام

سیستم سنام برای مدیریت مراوده مالی بین نمایندگان و بیمه پارسیان طراحی شده است. این سیستم هم اکنون با سیستم بیمه اتومبیل سایه‌بون عملیاتی شده و مدیریت مالی بیمه‌نامه‌های اتومبیل از طریق این سیستم انجام