سامانه بیمه عمر پارسیان

بیمه پارسیان لوگو بیمه عمر پارسیان

شرکت فرازپردازان از سال 1389 تاکنون با همکاری بیمه پارسیان توانسته است دو پروژه بیمه‌ای را در سطح کشوری عملیاتی نماید. پروژه‌های پارسیان در بستر J2EE با استفاده از Spring, Hibernate, Struts پیاده شده

پروژه بیمه عمر و سرمایه‌گذاری پارسیان شامل زیرسیستم‌های زیر است:

پروژه عمر و سرمایه‌گذاری پارسیان شامل زیرسیستم‌های زیر است:

  1. سیستم استعلام: این سیستم خدمات استعلام بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری و بیمه‌های عمر خانواده را به بیمه‌گذاران و نمایندگان ارائه می‌دهد. همچنین این سیستم از طریق وب سرویس به سامانه‌های موبایلی پارسیان خدمات می‌دهد.
  2. سیستم ثبت پیشنهادات و صدور بیمه‌نامه‌های عمر: این سیستم شامل عملیات لازم برای ثبت پیشنهادات و مدیریت آنان تا صدور و چاپ بیمه‌نامه است. سیستم صدور عملیات و روال‌های سازمانی مورد نیاز برای نمایندگان، واحدهای صدور، مدیریت صدور، مالی، آزمایشگاه‌های پزشکی و پزشکان را مدیریت کرده و با دید سیستم BPMS می‌تواند این فرآیند را مکانیزه نماید. همچنین اسناد مورد نیاز در یک سیستم مدیریت اسناد ذخیره شده و در صورت نیاز بازیابی می‌شوند.
  3. سیستم خدمات پس از صدور بیمه‌های عمر: این سیستم عملیات و روال‌های اداری و سازمانی لازم برای صدور و مدیریت الحاقیه‌های برگشتی، اضافی، توضیحی، برداشت از اندوخته، وام، تغییر کد، تسویه پیش از موعد، ابطال و بازخرید را مدیریت می‌نماید.
  4. سیستم خسارت: این سیستم عملیات و روال‌های سازمانی لازم برای مدیریت و رسیدگی به خسارت‌های پوشش‌های اصلی و اضافی شامل نقص عضو، فوت، فوت بر اثر حادثه، امراض خاص و معافیت از حق بیمه را مدیریت می‌نماید.
  5. سیستم کارمزد: عملیات مربوط به محاسبه، پرداخت و پیگیری کارمزدهای شبکه فروش از طریق این سیستم مدیریت می‌شوند.
  6. سیستم مالی: در زیرسیستم مالی، عملیات مربوط به رفع مغایرت‌های بانکی، مدیریت پرداخت‌های نمایندگان و بیمه گذاران، ثبت اسناد، اعتبارات و بدهی‌ها انجام می‌شوند. این سیستم می‌تواند با اتصال به بانک عملیات دریافت اتوماتیک (از طریق کد مشتری) و پرداخت اتوماتیک (سیستم ACH) را انجام دهد.
  7. بردروهای بیمه مرکزی: با توجه به اهمیت گزارش‌های ارسالی به بیمه مرکزی و نیاز به عدم تغییر اطلاعات پیشین، زیر سیستم جدایی برای این گزارشات و بردروها طراحی شده است. این بردروها شامل انواع بردروی صدور، الحاقیه، مبالغ پرداختی، خسارت، اقساط معوق و اندوخته ریاضی است.
  8. سیستم مشارکت در منافع: اهمیت میزان سود مشارکت در رقابت بین شرکت‌های بیمه آشکار است. زیرسیستم مشارکت امکان محاسبه و فریز اندوخته تا پایان سال مالی برای محاسبه مشارکت را دارا است. محاسبه و واریز به اندوخته سود مشارکت برای بیمه‌نامه‌های 15 و 18 درصدی از امکانات این زیرسیستم است.