سیستم مالی نمایندگان بیمه پارسیان

بیمه پارسیان لوگو سیستم مالی سنام

سیستم سنام برای مدیریت مراوده مالی بین نمایندگان و بیمه پارسیان طراحی شده است. این سیستم هم اکنون با سیستم بیمه اتومبیل سایه‌بون عملیاتی شده و مدیریت مالی بیمه‌نامه‌های اتومبیل از طریق این سیستم انجام

سیستم سنام برای مدیریت مراوده مالی بین نمایندگان و بیمه پارسیان طراحی شده است. این سیستم هم اکنون با سیستم بیمه اتومبیل سایه‌بون عملیاتی شده و مدیریت مالی بیمه‌نامه‌های اتومبیل از طریق این سیستم انجام می‌شوند. امکانات این سیستم به شرح زیر است:

  • مدیریت اعتبارات و بدهی‌های نمایندگان
  • کنترل دسترسی روی سیستم سایه‌بون بر اساس میزان بدهی در سیستم سنام
  • ثبت اسناد مالی روی اعتبارات و بدهی‌های بیمه‌ای
  • پشتیبانی از انواع روش‌های پرداخت مانند نقد، فیش بانکی، پایانه بانکی، چک، حساب فی ما بین، پرداخت اینترنتی و پرداخت‌های شخص سوم
  • تایید وصول اعتبارات از طریق کد مشتری
  • پرداخت اتوماتیک با سیستم پایا ACH
  • انواع گزارشات مالی
  • گزارشات وصولی برای محاسبه کارمزد نمایندگان