دورکاری تیم های توسعه در فرازپرازان

ما امروز در شرکت فرازپردازان، با حمایت و موافقت هیات مدیره، همه بچه‌ها رو فرستادیم خونه تا برای مدتی که احتمال گسترش ویروس کرونا وجود داره، از خانه هاشون کارها رو بصورت دورکاری انجام بدهند.

تجربه دورکاری برای شرکت های ایرانی خیلی جدیده و سختی‌های مدیریت تیم ها و پیش بردن پروژه‌ها از راه دور همچنان وجود دارد. اما داریم سعی میکنیم با استفاده از ابزارهای جدید و ایجاد فرهنگ سازمانی مناسب، این مدل کاری را در شرکت حفظ کنیم و در مواقع ضروری ازش استفاده کنیم.

بخش مهمی از موفقیت این روش، نیازمند فرهنگ سازمانی درست و همکاری کلیه پرسنل است. زیرا با توجه به عدم وجود حضور فیزیکی در شرکت، همچنان باید تسک ها انجام شوند و ارتباط کارکنان با یکدیگر به بهترین شیوه صورت گیرد تا بتوان از پیشبرد اهداف کلی سازمان مطمئن شد.

ما برای مدیریت پروژه تیم ها از نرم افزارهای مختلفی استفاده میکنیم که در اینجا برخی از مهمترین هاش رو با شما به اشتراک میذاریم:

اگر شما هم تجربه ای در این حوزه دارید، خوشحال میشیم در لینکدین شرکت با ما به اشتراک بگذارید.