گزارش هفته اول دورکاری در فرازپردازان

با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور و برای حفظ سلامتی منابع انسانی شرکت، از دوشنبه گذشته به همه افراد شرکت اعلام شد که تا اطلاع ثانوی میتوانند کارهایشان را از طریق دورکاری انجام دهند. البته درب شرکت برای کسانیکه ترجیح میدهند در شرکت حضور یابند، همیشه باز است!

در این مدت سعی کردیم تاجایی که ممکن است فعالیت‌های شرکت مثل قبل ادامه پیدا کند و فرآیند توسعه بدون کم و کاست انجام شود. در اینجا سعی داریم آماری از فعالیت های این یک هفته را با شما در میان بگذاریم:

80% افراد شرکت، دورکاری میکنند.

فرآیند کلی شرکت در دوران دورکاری

برگزاری همه جلسات گروه‌ها

در زمان دورکاری، نظم و هماهنگی بین اعضای تیم، یک عامل کلیدی است و ما هم سعی کردیم هیچ کدام از جلساتی که قبلا برگزار میکردیم را لغو نکنیم.

در این هفته 116 جلسه برگزار شد که جمعا 58 ساعت به طول انجامید.

این جلسات شامل Daily standup meeting، جلسات برنامه ریزی، جلسات تحلیل نیازمندی ها، و جلسات پیگیری و هماهنگی درون تیمی است. به طور کلی در مقایسه با قبل، بازدهی جلسات افزایش پیدا کرده است. تعداد جلسات بیشتر شده اما زمان آنها کمتر شده است.

نتایج نظرسنجی از مدیران و اعضای تیم ها

با نظرسنجی از مدیران تیم‌ها مشخص شد که در مقایسه با قبل از شروع دورکاری:

برای دریافت بازخوردهای بهتر، نیاز به زمان بیشتری است. بازخورد گرفتن درمورد شاخص‌هایی مانند میزان مستندسازی در هر پروژه، کارایی واقعی اعضای تیم، میزان پیشرفت نسبت به برنامه ریزی و … نیازمند تجربه بیشتر دورکاری و تحلیل نتایج است.