حسن مختاریان به عنوان فناور برتر پارک فنآوری پردیس انتخاب شد

انتخاب شایسته جناب آقای “حسن مختاریان” به عنوان فناور برتر پارک فناوری پردیس

حسن مختاریان رئیس هیئت مدیره شرکت فناوری همراه فرازپردازان و مدیر توسعه محصول شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا در هشتمین مراسم تجلیل از پیشکسوتان پارک فناوری پردیس به عنوان یکی از ۴ فناور برتر معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

ایشان دارای سوابق علمی و فناوری درخشان و دستاوردهای نوآورانه ای می‌باشند که در ذیل به برخی از آنها اشاره ای خواهیم داشت

شرکت فرازپردازان کسب این عنوان برتر را به ایشان تبریک گفته و آرزوی موفقیت و پیروزی را در تمامی ادوار زندگی برای ایشان خواستار است