کیف پول موبایل

کیف‌پول فراپی (iOS)

کیف‌پول فراپی اپلیکیشنی برای پرداخت های خرد تحت پلتفرم موبایل است که برای شرکت فرادیس البرز توسعه داده شده است.

کیف‌پول فراپی (iOS)